background

Natuurbranden

Geplaatst op 10 april 2012 door ADMIN

HATTEM – Een klein brandje in het bos of op de hei loopt al snel uit de hand, want natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Natuurbranden zijn ook gevaarlijk, omdat de kans bestaat dat u door het vuur ingesloten raakt en niet meer weg kunt komen. Natuurbrand is een risico in onze regio, met potentieel zeer ernstige gevolgen voor mens en dier.

Dit betekent dat we zo voorzichtig mogelijk moeten zijn met risicoverhogende activiteiten. In 2011 zijn er in ons land verschillende grote natuurbranden geweest met veel impact op de omgeving, ook op de Veluwe.

Zo kunt u het voorkomen

Rook niet in een natuurgebied, of maak uw sigaret zorgvuldig uit. Wees voorzichtig met barbecueën, kampvuren en vuurkorven. Houdt u aan de afspraken met uw gemeente of het vakantieverblijf. Barbecue bijvoorbeeld op (goedgekeurde) veilige plaatsen met gas of elektriciteit. Gooi afval in de afvalbakken of neem het mee en gooi het thuis weg. Achteloos achtergelaten afval kan namelijk ook brand veroorzaken. Let op waar u uw auto neerzet. Parkeer bijvoorbeeld niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.

Als er toch iets gebeurt

  • Ga niet zelf proberen de natuurbrand te blussen
  • Verlaat het gebied, laat spullen achter die het vluchten belemmeren.
  •  Vlucht via de gemarkeerde plaatsen naar een veilig gebied, bijvoorbeeld de openbare weg of de bebouwde kom.
  • Bel 112, geef zo nauwkeurig mogelijk de locatie door
  • Volg de aanwijzingen van de politie en brandweer.

Dit doet de overheid

De brandweer treft samen met recreatieondernemers, natuurbeheerders, defensie en gemeenten diverse voorbereidingen. Op de eerste plaats wordt een gebied zo beheerd dat brand weinig kans krijgt. Dit kan bijvoorbeeld door begroeiing te planten die minder brandgevoelig is. Ook krijgen goede vluchtplannen en vluchtwegen de aandacht. In tijd van grote droogte worden in de regio vliegtuigen ingezet om branden vroegtijdig op te sporen. Als er toch brand uitbreekt, wordt de schade zo klein mogelijk gehouden door de inzet van extra materieel en menskracht.

Informatie

Informatie over de kans op een natuurbrand en de bijbehorende maatregelen vind u via www.natuurbrandgevaar.nl. Verblijft u op een camping of recreatiepark? Informeer dan bij de eigenaar of beheerder naar de risico’s en maatregelen.

Op www.vnog.nl/risicocommunicatie vindt u  tips, folders, en links naar informatie over regionale initiatieven en projecten die de kans op en impact van natuurbrand op termijn verminderen.

Bron: Hattem.nl

Laat een reactie achter

Laatste melding

Links