background

Project Hartveilig wonen van start in Hattem

Geplaatst op 10 april 2012 door ADMIN

HATTEM – Een hartstilstand vraagt om een snelle reactie: bij het verlenen van acute hulp binnen 6 minuten is de overlevingskans het grootst. Met het project Hartveilig wonen wordt deze acute zorg verbeterd. Het project werkt met een krachtig reanimatienetwerk van vrijwilligers en Automatische Externe Defibrillators (AED’s). 

De gemeente Hattem start dit jaar met het opbouwen van dit belangrijke netwerk. Op woensdag 25 april organiseert de gemeente een bijeenkomst om vrijwilligers te werven en te informeren.

Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland getroffen door een circulatiestilstand, in de volksmond hartstilstand genoemd. Dit kan overal gebeuren: op het werk, in huis, tijdens het sporten of op straat. De kans op overleven is het grootst wanneer er binnen 6 minuten acute hulp wordt verleend. Een ambulance kan niet altijd binnen deze cruciale minuten arriveren. Vrijwilligers die zijn aangesloten bij Hartveilig wonen bieden deze acute hulp in veel gevallen wel. Het aantal sterfgevallen wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.

Hoe werkt Hartveilig wonen?

Hartveilig wonen is een netwerk van goed geschoolde geregistreerde vrijwilligers en voldoende beschikbare AED’s. Wanneer de meldkamer van 112 een vermoeden van een circulatiestilstand heeft, alarmeert de meldkamer de ambulance en tegelijkertijd een tiental vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer wonen en/of werken. Deze vrijwilligers ontvangen een sms-bericht met daarin de locatie van het slachtoffer en/of de plek van de dichtstbijzijnde AED die opgehaald moet worden. De AED is een apparaat dat, indien nodig, met een stroomstoot de hartcirculatie weer probeert te herstellen.

Een oproep komt altijd onverwacht en het kan zijn dat iemand niet in de gelegenheid is om naar het slachtoffer te gaan. Er worden daarom altijd meer vrijwilligers opgeroepen dan dat er daadwerkelijk nodig zijn. Wanneer een vrijwilliger in staat is om naar het slachtoffer te gaan, moet er gereageerd worden op het sms-bericht. Zijn er meer dan vier vrijwilligers die naar het slachtoffer gaan, dan wordt de vijfde persoon die zich meldt automatisch aangegeven dat zijn/haar inzet niet meer nodig is. Zo wordt voorkomen dat er teveel mensen rondom het slachtoffer staan.

Vrijwilligers gezocht Om Hartveilig wonen succesvol te laten zijn is de gemeente op zoek naar vrijwilligers. Door zich op te geven als vrijwilliger draagt men bij aan de veiligheid en gezondheid van de directe omgeving. Iedereen die woont en/of werkt in gemeente Hattem kan zich opgeven als vrijwilliger. Een aantal zaken zijn hierbij belangrijk: –          De vrijwilliger heeft een erkende reanimatie/ AED-training gevolgd of is bereid deze te volgen;

  • De vrijwilliger is in het bezit van een mobiele telefoon waarmee hij sms-berichten kunt ontvangen en verzenden;
  • De vrijwilliger kent de straten in de directe woon- en/of werkomgeving;
  • De vrijwilliger is gezond en kan zich gedurende korte tijd flink inspannen.

AED’s gezocht

De gemeente is ook op zoek naar AED’s die door organisaties, verenigingen, instellingen of particulieren beschikbaar worden gesteld. Deze AED’s kunnen dan bij een calamiteit binnen Hartveilig wonen ingezet worden.

Het aanmelden van een AED of opgeven als vrijwilliger, kan via de websitewww.hartveiligwonen.nl.

Informatiebijeenkomst op woensdag 25 april

Op woensdag 25 april wordt er in de Brandweerkazerne van Hattem (Verlengde Parklaan 36) vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Op de website www.hartveiligwonen.nl staat uitgebreide informatie over het project.

Bron: Hattem.nl

Laat een reactie achter

Laatste melding

Links