background

Uitleg P2000

Hoe werkt de P2000 alarmering:

De vrijwilligers van brandweer Hattem en alle andere brandweerkorpsen in Nederland worden bij een incident gealarmeerd door middel van een ‘pager’. Dit draadloze apparaat is aangesloten op het P2000 alarmeringssysteem. Vanuit de Meldkamer Oost Nederland (MON) in Apeldoorn worden de meldingen verstuurd naar aanleiding van een 112-belletje, op verzoek van andere hulpdiensten of via een automatische brandmeldsysteem. De P2000 meldingen zijn 24 uur per dag, door heel Nederland te ontvangen

De meldkamer stelt de meldingen op via een speciaal protocol. Hierin staat de prioriteit van de melding, maar ook de aard van de melding genoemd. Dit kan een woningbrand zijn, maar ook een speciale melding zoals ‘dierenhulp’ of een ‘tilassistentie’

In de melding staan een aantal punten benoemd

 • Prioriteit
 • Meldingsclassificatie
 • ( Objectnaam )
 • Straatnaam / autoweg of snelwegnummer
 • ( Huisnummer en postcode ) / hectometernummer
 • Plaatsnaam
 • Voertuigen
 • ( Opschaling )

Als je dit achter elkaar plaatst ziet het er zo uit.

PRIO [1/2/3] [ Meldingsclassificatie ] : ( Objectnaam ) : [ Straatnaam / autoweg- of snelwegnummer ] :
[ Huisnummer en postcode | hectometernummer ] [ Plaatsnaam ] [ Voertuigen ] ( Opschaling )

Voorbeeld:

Prio 1 Brand Bijgebouw : : Bosweg : 1 8051AA Hattem 066631 066641 066661 (Betreft: schuur) (BR: middel)

Prioriteit
De prioriteit van de melding heeft aan hoe spoedeisend de melding is. Als bij een incident mogelijk mensenlevens in gevaar zijn wordt er gealarmeerd met prio 1. De brandweer rijdt dan met zwaailicht en sirene naar de lokatie van het incident. Bij prioriteit 2 wordt gevraagd om gepaste spoed. De brandweer maakt dan geen gebruik van zwaailicht en sirene. Bij prioriteit 3 in de brandweerinzet niet direct nodig en is er geen sprake van spoed.

Meldingclassificatie
De classificatie geeft aan om wat voor incident het gaat. Termen die veel gebruikt worden zijn: Woningbrand, Dierenhulp, Rookmelder, Stankoverlast en Ongeval Wegvervoer Letsel.

Objectnaam
Wanneer de brandweer wordt gealarmeerd door middel van een automatische brandmeldsysteem wordt de objectnaam meegegeven in de melding. Deze brandmeldsystemen zitten in openbare gebouwen, of bedrijven. Ook geeft het systeem een vijf-cijferige code mee. De bevelvoerder kan tijdens de rit naar het incident in de computer kijken naar informatie van het object. In de melding zit het er als volgt uit: ‘Hof van Blom OMS 04463’.

Straatnaam/autoweg of snelwegnummer
De precieze adresgegevens worden niet altijd meegegeven met de meldingen. Wanneer iemand 112 belt weten zij niet altijd het huisnummer of het dichtstbijzijnde huisnummer. Wanneer een incident plaats vind op een auto- of snelweg zal een hectometernummer meegegeven. Daarbij wordt L van links en R van rechts aan melding toegevoegd. Zo weten de hulpdiensten van welke zijde zij moeten aanrijden.

Plaats
De plaatsnaam geeft aan in welke plaats het incident is.

Voertuigen
Wanneer in de meldkamer een melding wordt ingevoegd naar de hand van de meldingsclassificatie. Het systeem geeft aan standaard uitrukvoorstel. Dit geeft aan welke voertuigen naar een bepaald incident moeten.

Elk voertuig heeft een eigen roepnummer. Dit bestaat uit een vier-cijferig nummer. In Hattem beginnen deze nummers met ’66’ in Wapenveld begint het nummer met ’68’. Bet cijfer dat daarna komt heeft aan om wat voor voertuig het gaat.

Opschaling
Een incident kan opgeschaald worden wanneer er meer capaciteit van mankracht nodig zijn om het incident meester te zijn. De centralist van de meldkamer zal dan opschalen naar bijvoorbeeld middelbrand of middel hulpverlening. De centralist zal dan extra blusgroepen en/of speciale voertuigen alarmeren.

 • Kleine brand (1 tankautospuit)
 • Middelbrand (2 tankautospuiten)
 • Grote brand (3 tankautospuiten)
 • Zeer grote brand (4 tankautospuiten)

Naast tankautospuiten zullen bij een opschaling ook andere voertuigen worden gealarmeerd zoals de (1651) hoogwerker brandweer Zwolle of de (6661) tankwagen brandweer Hattem

Wanneer er hulp verleend moet worden kun je het woord brand vervangen door HV. Dan krijg je ‘Kleine HV’, ‘Middel HV’, ‘Grote HV’, ‘Zeer grote HV’. Wanneer er sprake is van een waterongeval wordt ‘HV’ vervangen door ‘WO’, dit betekent waterongeval.

Laatste melding

Links