background

Tag archief | "geweld"

Agressie of geweld hoort niet bij een publieke taak!

Tags:

Agressie of geweld hoort niet bij een publieke taak!

Geplaatst op 26 juni 2012 door ADMIN

REGIO – Agressie en zelfs geweld tegen medewerkers met een publieke taak komt regelmatig voor. Onacceptabel, want medewerkers moeten hun werk fatsoenlijk kunnen doen. Daarom zet de regio Noord- en Oost-Gelderland zich voluit in voor een Veilige Publieke Taak (VPT). Woensdagmiddag 27 juni ondertekenen hulpdiensten en andere organisaties met publieke taken een convenant waarin zij afspreken zich de komende jaren hiervoor te blijven inzetten.

Met behulp van subsidie van het Ministerie van BZK is een project opgezet om agressie en geweld tegen te gaan. Met steun van het Regionaal College van de Politie Noord- en Oost-Gelderland zijn diverse maatregelen genomen door de deelnemende organisaties. Het gaat hier onder meer om het geven van voorlichting & workshops aan medewerkers, het registreren van incidenten en het hebben van een contactpersoon agressie en geweld.

Onder voorzitterschap van de burgemeester van Heerde heeft een afvaardiging van de volgende organisaties de handen ineen geslagen in het project Veilige Publieke Taak in Noord- en Oost-Gelderland:
Politie NOG, Openbaar Ministerie, Huisartsenpost Oude IJssel, Doetinchem, St. Jansdal ziekenhuis Harderwijk,
Brandweer Veiligheidsregio NOG, GHOR Veiligheidsregio NOG, Bureau Jeugdzorg Gelderland, Connexxion Ambulancezorg

Op 27 juni ondertekenen de betrokken organisaties een convenant waarin afspraken staan over hoe om te gaan met agressie en geweld. Door middel van dit convenant bevestigen de deelnemende partijen dat zij zich ook de komende jaren blijven inzetten voor een veilige werkomgeving.

Maatregelen
De aangesloten organisaties hebben maatregelen getroffen, maar ook voor andere organisaties zijn hulpmiddelen en ondersteuning beschikbaar. Zo is er een plan van aanpak en informatie over het doen van (beschermd) aangifte, al dan niet door de werkgever. Ook komt er in het najaar van 2012 een e-learning programma voor medewerkers beschikbaar over het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.

Reacties (0)

Laatste melding

Links